Meije van der Meulen .
                         Geboren op maandag 1 Juni 1953 te Sneek  
                 Zoon van Rients van der Meulen en Gertuida Lammers .
      
             

Heit en Mem woonden in Follega aan de straatweg 33 vlak bij de Follegabrug,
Heit werkte als arbeider op de boerderij bij Meine op de Hoek 
er waren al twee kinderen ,Gerrit en Anneke . 
Mijn pake en beppe van der Meulen woonden in Welsryp  
pake Gerrit en beppe Ytse woonden aan de westerein 24 vlak bij Lutsjelollum . 
Ze zijn daar in 1912 gaan wonen,pake had daar een klein boerderijtje gehuurd ,
pake was 67 jaar oud en beppe 70 jaar toen ik geboren werd.
Ze genoten dus al mooi van hun oude dag.
 
Mijn pake en beppe Lammers woonden toen op het turfland ,
later zijn ze naar de Brekkenpolder verhuisd,
een klein veeneiland, bijna 5 kilometer buiten Lemmer .
Om daar te komen moest pake Meije je eerst ophalen met de pont,
pake was dus pontbaas.
Pake Meije was 63 en beppe Anne 54 jaar oud op de dag van mijn geboorte .

                                            Meije van jong tot ?